Herstel van Sinkdamme

Ons herstel bestaande sinkdamme van enige grote met PVC-nylonbasis damvoerings.